L’Ajuntament de Navarcles, com a titular de la fira Monacalia, manté aquest portal web amb l'objectiu de facilitar l’accés a informació actualitzada i exacta. Intentarem corregir els errors que se’ns indiqui amb la màxima celeritat possible. No obstant això, l’Ajuntament de Navarcles no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, s’informa del següent:

 

  • Titularitat de la pàgina web

  • Reproducció de continguts propis

  • Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions

  • Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)

  • Protecció de dades de caràcter personal​

 

Titularitat de la pàgina web

Domini: www.monacalia.cat

Titular: Ajuntament de Navarcles

Adreça: Plaça de la Vila, 1. Navarcles (08270), Barcelona.

Telèfon: 93 831 00 11

Fax: 93 827 01 14

Adreça electrònica: navarcles@navarcles.cat

NIF: P0813900H

Dades registrals: Registre d’ens locals de la Generalitat de Catalunya

 

Reproducció de continguts propis

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i els organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, sempre que no es contradigui amb la llicència o l'avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

 

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

 

  1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.

  2. Citar sempre la font de la informació.

  3. Esmentar la data de l'última actualització de la informació.

 

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts en què s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

 

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de l'Ajuntament de Navarcles, ni de l'Escola  Bressol Tinet, en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de l'Ajuntament de Navarcles i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

 

Referències i enllaços a webs d'altres organitzacions
Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços a webs d'altres organitzacions. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin a la pàgina web de destí. L'Ajuntament de Navarcles no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquests webs externs.

 

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)
Aquest portal web fa ús de galetes (cookies), arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per tal d'ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan, per al correcte funcionament i visualització dels continguts publicats, així com també per a la recollida d'estadístiques.

 

Per la recollida d'estadístiques es fa ús de Google Analytics. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google als servidors del lloc web. Per tal d'impedir aquesta recollida de l'adreça IP, l'Ajuntament té activada l'opció "Anonymize IP", que porta incorporada el propi sistema i que emmascara els tres darrers dígits de l'adreça IP, de manera que l'anonimitza posant-los a 0.

 

Aquest portal incorpora ginys de serveis de tercers i enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de l'Ajuntament. A l'accedir a aquells llocs, podeu decidir si accepteu les seves polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navegueu per Internet podeu acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del vostre navegador. A cada navegador, l'operativa és diferent (la funció "Ajuda" us mostrarà com fer-ho).

 

Podeu consultar les condicions de privacitat als enllaços següents:

 

Condicions de privacitat de Google Analytics

 

Podeu consultar les condicions de les cookies als enllaços següents:

 

Condicions de les cookies de Google

 

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús per mitjà de la selecció de la configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. En utilitzar el lloc web, consentiu el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

 

 

Avis legal